In de gehele Europese Unie nam de werkgelegenheid op kwartaalbasis met 0,2 procent toe en op jaarbasis met 0,9 procent. Eurostat schatte in dat 228,8 miljoen Europeanen een betaalde baan hadden, waarvan 151 miljoen in de eurolanden.

Portugal (plus 1,3 procent) en Griekenland (plus 1,2 procent) kenden de sterkste stijgingen op kwartaalbasis, terwijl de werkgelegenheid het sterkst afnam in Finland (min 0,3 procent) en het Verenigd Koninkrijk (min 0,2 procent). In Nederland werd een plus van 0,2 procent gemeten.