De uitkeringsaanvragen in de winkelsector stegen in februari met 44 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat kwam vooral door het faillissement van V&D. Mede daardoor liep ook het totaal aantal werklozen in Nederland vorige maand met 7000 op tot 581.000.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) sprak van een ,,echte rotmaand voor veel mensen, vooral voor de medewerkers van V&D”. Hij wees er wel op dat de totale werkloosheid lager is dan vorig jaar en dan drie maanden geleden. ,,Dat is belangrijk voor de mensen die hun baan kwijt zijn en snel iets nieuws hopen te vinden”, aldus de minister.

De totale werkloosheid in Nederland bedroeg vorige maand 6,5 procent van de beroepsbevolking. Dat was even hoog als in januari.

Van de 12,7 miljoen mensen in Nederland in de leeftijd van 15 tot 75 jaar hadden er in februari ruim 8,3 miljoen betaald werk. Daarbij gaat het om 4,5 miljoen mannen en 3,8 miljoen vrouwen. Ten opzichte van een jaar eerder steeg zowel het aantal werkende mannen als vrouwen met 26.000.