Vorige maand schreven meer dan 14.000 starters zich in, 4 procent meer dan in oktober vorig jaar. In 60 procent van de gevallen ging het om zzp’ers, terwijl het midden- en kleinbedrijf met bijna 1600 vestigingen aanzwol. Het beeld stond met name in Groningen en Overijssel haaks op de landelijke ontwikkeling, met een daling van het aantal starters van respectievelijk 12 en 17 procent.

Het aantal stoppers nam ook met 4 procent toe, tot ruim 7000. Noord-Holland kende het grootste aantal ondernemers (1438) die er de brui aan gaven, terwijl er in Zeeland met 104 stoppers juist sprake was van een daling van 22 procent.

Dit jaar lag het aantal bedrijven dat op de fles ging met 353 liefst 17 procent lager dan in november 2014. De regionale verschillen waren groot. Het leeuwendeel van de faillissementen vond plaats in Zuid-Holland.