Toename
De toename was iets groter dan die in het laatste kwartaal van vorig jaar. Dit hangt volgens het CBS onder meer samen met de invoering van de participatiewet in januari. Daardoor komen alleen jongeren die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn, nog in aanmerking voor een Wajong-uitkering. De andere jonggehandicapten hebben recht op bijstand, als zij voldoen aan de voorwaarden.

Participatiewet
De invoering van de Participatiewet zorgt dus voor een extra stroom gehandicapte jongeren naar de bijstand. Het CBS kan nog niet zeggen hoe groot deze groep is. In het eerste kwartaal van een jaar neemt doorgaans het aantal mensen in de bijstand per saldo toe.