Ouders van wie de kinderopvangtoeslag is stopgezet omdat ze ervan werden beschuldigd te hebben gesjoemeld met hun aangifte, krijgen te horen waarom de Belastingdienst ze het stempel ‘opzet of grove schuld’ hebben gekregen. Op aandringen van de Tweede Kamer belooft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) deze ouders meer hulp te bieden als zij om compensatie vragen.

Mensen kregen zo’n predicaat als ze bewust onjuist of onvolledige informatie hadden ingevuld bij het aanvragen van een toeslag, of als ze ernstig nalatig waren geweest in het geven van informatie aan de Belastingdienst. De toeslag werd teruggevorderd en de mensen kregen geen betalingsregeling.

Bepaalde mensen die opzet of grove schuld werden verweten, kunnen een volledige compensatie krijgen als er sprake was van vooringenomen handelen door de Belastingdienst. Maar van een groep mensen die compensatie vragen is niet bekend waarom ze dat predicaat hebben gekregen.

Op initiatief van SP-Kamerlid Renske Leijten riep een ruime meerderheid in de Tweede Kamer Van Huffelen op ervoor te zorgen dat ouders in ieder geval weten waarom ze hiervan beticht worden, omdat ouders zelf moeten aangeven dat ze recht hebben op compensatie. Ze laat onderzoeken hoe het komt dat ouders die kwalificatie hebben gekregen zonder dat dit terug te vinden is.

Woensdag stond Van Huffelen tegenover een ongeduldige Kamer die veel vragen had over de compensatieregeling voor gedupeerde ouders. Bovendien heeft de staatssecretaris ruim een week geleden aangifte gedaan tegen de Belastingdienst wegens vermoedens van misdrijven in de toeslagenaffaire. Ook daar had de Kamer veel vragen over.

Het was haar eerste grote debat sinds Van Huffelen eind januari samen met Hans Vijlbrief werd beëdigd. Eind vorig jaar stapte voorganger Menno Snel op als staatssecretaris wegens de toeslagenaffaire. Zeker honderden ouders zijn slachtoffer geworden van een ontspoorde jacht op fraude met toeslagen. Nog vele duizenden kwamen in de problemen door het strenge systeem.

De compensatie voor gedupeerde ouders vergt nu eenmaal tijd omdat zorgvuldigheid belangrijk is, vertelde Van Huffelen de Kamer. Ze beloofde wel ouders die om compensatie vragen zoveel mogelijk het voordeel van de twijfel te geven. Op voorstel van VVD-Kamerlid Helma Lodders komt de staatssecretaris nog voor het weekend met een schema waaruit duidelijk moet worden welke groep ouders voor welke regeling in aanmerking komt.