Het aantal werklozen bedroeg vorige maand 616.000, tegen 609.000 in september. Het is voor het eerst sinds juli dat het aantal werklozen stijgt, al was de stijging die maand marginaal. De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 4000 per maand toegenomen. In het halfjaar daarvoor nam de werkloosheid nog met gemiddeld 7000 per maand af.

De werkloosheid bij jongeren tot 25 jaar bedroeg in oktober 11,6 procent. Dit was in juli nog 11,3 procent. Ook bij 45-plussers was er in die maanden een toename van de werkloosheid van 6,4 naar 6,6 procent. Van de 25- tot 45-jarigen bleef de werkloosheid in die maanden stabiel op 5,4 procent.

Het aantal lopende werkloosheidsuitkeringen steeg in oktober met 5000 tot 421.000. Bij jongeren tot 25 jaar nam dit met 8,1 procent relatief het sterkst toe. Volgens het CBS is dit mede toe te schrijven aan de stijging bij seizoensgevoelige sectoren zoals de horeca en landbouw, waar over het algemeen veel jongeren actief zijn. Bij 55-plussers steeg het aantal uitkeringen met 0,6 procent.

Tot en met oktober dit jaar verstrekte het UWV 478.000 nieuwe uitkeringen. Dat betekende een daling van 4,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Minister Lodewijk Asscher (Werkgelegenheid) noemt de lichte stijging een tegenvaller: ,,Deze cijfers vallen tegen”. Asscher wijst erop dat ook het aantal vacatures toeneemt: ,,We moeten werklozen zo snel mogelijk naar deze banen begeleiden.”

Volgens de minister worden mensen die dat nodig hebben, steeds vaker persoonlijk begeleid door UWV. Door om- en bijscholing wordt voorkomen dat mensen werkloos raken en ,,zorgen we dat mensen die hun baan verliezen weer zo snel mogelijk aan de slag komen”, aldus Asscher. Er is daarbij extra aandacht voor kwetsbare groepen zoals jongeren en ouderen.

Asscher vestigt ook zijn hoop op de geplande lastenverlichting van 5 miljard euro volgend jaar: ,,Dat is een impuls voor de koopkracht en de economie en goed voor de werkgelegenheid.”