De daling in november volgt op een kleine toename van het aantal werklozen in oktober. Volgens het statistiekbureau is de werkloosheid nu ongeveer even hoog als drie maanden geleden.

Reactie minister Asscher

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken spreekt van ,,een stapje in de goede richting”. ,,Maar we zien de afgelopen maanden een fluctuerend beeld”, zegt hij. ,,We zijn er nog niet, want er staan nog teveel mensen aan de kant die zo graag een baan willen.”

Aantal werklozen wel stuk lager dan begin vorig jaar

Het aantal werklozen ligt inmiddels wel een stuk lager dan begin vorig jaar. Op de piek in februari 2014 telde Nederland nog 699.000 mensen die wel werk zochten maar niet aan de slag waren.

Werkloosheid onder vrouwen loopt de laatste tijd wat op

Wat opvalt is dat de werkloosheid onder vrouwen de laatste tijd wat aan het oplopen is. In november was 7,4 procent van de vrouwen werkloos ten opzichte van 7,1 procent in augustus. Bij mannen lag het aandeel werklozen, met 6,3 procent, in november juist lager dan drie maanden eerder.

Meer lopende ww-uitkeringen in november

Nederland telde vorige maand daarbij wat meer lopende ww-uitkeringen: 427.000 tegen 421.000 in oktober. Het CBS schrijft die stijging vooral toe aan seizoengevoelige sectoren als de landbouw en de horeca. Daarnaast is sprake van een administratief effect als gevolg van nieuwe regelgeving.

Statistieken

In Nederland wonen in totaal 12,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. In november had 65,3 procent van hen betaald werk, oftewel 8,3 miljoen mensen. Het gaat hierbij om 4,5 miljoen mannen en 3,8 miljoen vrouwen. De overige 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar behoren niet tot de beroepsbevolking: zij hadden geen baan en waren niet op zoek of niet direct beschikbaar.