Het CBS telde in het eerste kwartaal 232.000 werklozen die langer dan een jaar op zoek zijn naar een baan. Dat waren er 57.000 minder dan in de eerste drie maanden van 2015. De afname was vooral zichtbaar bij 25- tot 45-jarigen. De daling onder 45-plussers was veel minder sterk.

Kortdurende werkloosheid op hetzelfde peil
De verbetering in de langdurige werkloosheid is goed voor vrijwel de gehele daling van de totale werkloosheid in het afgelopen jaar. De kortdurende werkloosheid lag vorig kwartaal nagenoeg op hetzelfde peil als een jaar eerder.

Jonge werklozen snelst een baan
Het CBS gaf verder aan dat in het eerste kwartaal 124.000 werklozen een baan vonden, terwijl 98.000 werkenden hun baan verloren. Het aantal baanvinders overtreft de baanverliezers sinds het tweede kwartaal van 2014. Jonge werklozen vinden doorgaans het snelst een baan.