,,De lastenverlichting is vooral gericht op de werkenden met lagere en middeninkomens om de arbeidsparticipatie maximaal te stimuleren”, zo schrijft Wiebes. ,,Het loonkostenvoordeel voor werkgevers bij het aannemen van mensen met een lager inkomen wordt niet zichtbaar in de koopkracht, maar leidt tot hogere werkgelegenheid voor deze groep.”

Het besteedbaar inkomen van niet-werkenden blijft stabiel (uitkeringsontvangers) of gaat er in doorsneel licht op vooruit (gepensioneerden), meldt Wiebes verder aan de Tweede Kamer. De mensen met de hoogste lonen zouden er in de nieuwe plannen 1,5 procent op vooruit gaan.

Het debat tussen de Tweede Kamer met premier Mark Rutte en Wiebes over de belastingherziening is woensdag aan het einde van de ochtend begonnen. Het kabinet wil in elk geval een lastenverlichting van 5 miljard euro doorvoeren. Andere plannen worden alleen doorgezet als er steun is van genoeg oppositiepartijen.

Het kabinet heeft vorige week over de voorstellen gesproken met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie, GroenLinks en de SP. Al die vier partijen zijn nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Daar hebben VVD en PvdA samen niet meer dan 21 zetels.

De plannen moeten ook leiden tot 35.000 tot 60.000 extra banen, aldus Wiebes.