In de gehele Europese Unie nam de werkloosheid op maandbasis een fractie af, van 9,6 procent in juni naar 9,5 procent. De werkloosheid in de EU is daarmee het laagst sinds juni 2011 en verhoudt zich tot 10,2 procent een jaar eerder.

Eurostat
Eurostat registreerde de laagste werkloosheid in Duitsland (4,7 procent), gevolgd door Tsjechië en Malta (beide 5,1 procent). De Nederlandse werkloosheid kwam uit op 6,8 procent, tegen 6,9 procent in juni en 7,3 procent een jaar eerder.