Het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt, is na het eerste halfjaar van 2022 gedaald tot het laagste niveau in negen jaar tijd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt woensdag dat eind juni 401.000 mensen in de bijstand zaten. Dat zijn er zo’n 22.000 minder dan eind juni vorig jaar.

Vooral aan jongeren tot 27 jaar werden minder bijstandsuitkeringen verstrekt. Onder 45-plussers liep het aantal naar verhouding het minst terug. Het aantal bijstandsontvangers daalt sinds begin 2021 weer, na een korte toename in 2020. In deze getallen is het aantal mensen dat de AOW-leeftijd bereikte niet meegenomen.

Mensen kunnen in de bijstand terecht komen en er ook weer uitstromen, bijvoorbeeld omdat ze aan het werk gaan. Het statistiekbureau heeft deze in- en uitstroomcijfers berekend tot en met het eerste kwartaal van dit jaar. In de eerste drie maanden van 2022 stroomden 22.000 mensen de bijstand uit. Dat zijn zo’n 3000 mensen meer dan dat er in dat kwartaal instroomden. Van het afgelopen kwartaal zijn nog geen in- en uitstroomcijfers bekend.