In april werden er 446 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn er 198 minder dan in maart. De daling is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat april vier zittingsdagen telde en maart vijf.

Financiële dienstverlening
De meeste faillissementen werden uitgesproken in de handel en in de financiële dienstverlening, respectievelijk 105 en 81. In de financiële dienstverlening daalde het aantal faillissementen in april met 25, terwijl het aantal faillissementen in de handel ongeveer gelijk bleef.

Bouw
In april zijn in de bouw 52 faillissementen uitgesproken, 35 minder dan in de voorgaande maand.

Zittingsdagen
Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Hierdoor kan het aantal faillissementen van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar het voortschrijdend driemaandsgemiddelde, aldus het statistiekbureau.

Driemaandsgemiddelde
In april kwam het driemaandsgemiddelde uit op 523. Een maand eerder was dat 534. In februari 2015 lag het gemiddelde op het laagste niveau sinds september 2011. Vergeleken met de piek van medio 2013 is het gemiddelde nog steeds relatief laag, zo constateerde het CBS.