Dat is ruim een procent van alle werkenden in het land. In dezelfde maanden vorig jaar ging het nog om in totaal meer dan 100.000 mensen, twee jaar terug zelfs om meer dan 125.000.

Meer dan de helft werkloos uit flexibele arbeidsrelatie

Meer dan de helft van de mensen die afgelopen kwartaal op straat kwam te staan had een flexibele arbeidsrelatie. Dit gaat vooral om uitzendkrachten en om werknemers met een tijdelijk contract dat korter duurt dan een jaar.

Percentage werkloos geworden zelfstandigen juist licht gestegen

Er was wel sprake van een daling in het percentage flexwerkers die werkloos zijn geworden. 3,1 procent van de flexwerkers raakte zijn werk kwijt, in 2014 was dit nog 3,5 procent. Het percentage zelfstandigen die werkloos werden is ten opzichte van een jaar eerder juist licht gestegen.

Diverse oorzaken voor banenverlies

De redenen waardoor mensen hun baan verloren lopen sterk uiteen. Bij ruim 35 procent was het werk komen te vervallen. Bij een ongeveer even groot deel werd het tijdelijke contract niet verlengd. Andere oorzaken waren het starten van een opleiding of studie (11 procent) of een arbeidsconflict (5 procent).

Statistieken CBS

Het CBS meldde eerder al dat de werkloosheid in Nederland in oktober uitkwam op 6,9 procent van de beroepsbevolking. Volgens het statistiekbureau zaten er 616.000 mensen werkloos thuis. De werkloosheid bij jongeren tot 25 jaar bedroeg 11,6 procent.