Vooral in de bedrijfstak informatie en communicatie (ruim 27 procent) zeggen werknemers achter te lopen. Dat hangt volgens de onderzoekers samen met de hoge snelheid van technologische ontwikkelingen.

Maar ook in de bouw missen relatief veel werknemers naar eigen zeggen belangrijke nieuwe kennis en vaardigheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektriciens en loodgieters. Automonteurs, mensen in de reclame en marktonderzoek en industrieel ontwerpers zeggen ook vaak dat het hun aan nieuwe kennis en vaardigheden ontbreekt.

In het vervoer, de horeca, de landbouw en visserij zijn echter betrekkelijk weinig werknemers die nieuwe kennis of vaardigheden missen.

Mensen die aangeven een gebrek aan kennis te hebben, zijn vaker ziek en hebben veel vaker burn-outklachten. Ook zijn ze minder tevreden over hun werk; ruim 12 procent is zelfs zeer ontevrede