Het CBS telde vorig kwartaal 322.0000 mensen die minder dan een jaar geen werk hebben. Dat zijn er 81.000 minder dan een jaar eerder. Daarentegen lag het aantal langdurig werklozen met 270.000 personen hoger dan in het tweede kwartaal van 2014.

Het zijn vooral 45-plussers die langer dan een jaar geen werk hebben. Van de werkloze 45-plussers zoekt 60 procent al meer dan een jaar naar een baan.