Het gaat om een vrijwillige regeling voor bedrijven met maximaal tien werknemers. ,,Dan heb je meer dan 80 procent van de kleine bedrijven te pakken”, aldus Asscher. In het voorstel gaan de werknemers er niet op achteruit. Het UWV betaalt het tweede jaar loon. Werkgevers betalen hiervoor premie en Asscher legt ook jaarlijks 20 miljoen euro bij.

Verlagen van de drempel

Twee jaar loondoorbetaling vormt een flinke drempel voor kleine bedrijven om personeel aan te nemen. De PvdA-minister denkt dat kleine ondernemers sneller mensen in vaste dienst zullen nemen door de nieuwe regeling.

Zelfstandigenaftrek voor zzp’ers blijft bestaan

Het kabinet kwam vrijdag ook met een reactie op een onderzoek naar de positie van de 1 miljoen zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) in Nederland. Binnen de coalitie was daar lang over geruzied. Besloten is dat de zelfstandigenaftrek blijft bestaan en dat er geen verplichte verzekeringen komen voor zzp’ers. De VVD is daar tevreden mee, de PvdA noemt het teleurstellend dat het kabinet geen antwoorden heeft op grote vragen rond de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid.

Vrijwillig verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers niet makkelijker

Oppositiepartij D66 is tevreden dat ,,de aanval op zzp’ers is afgeslagen en het kabinet afziet van hogere belastingen en verplichte regelingen voor zzp’ers.” De partij is teleurgesteld dat ,,het kabinet het voor zzp’ers niet makkelijker wil maken zich vrijwillig en goedkoop te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.”

Problemen met taken voor kleine werkgevers met betrekking tot herintreding zieke werknemers

Volgens vakbond CNV hebben kleine werkgevers vooral problemen met de taken die zij krijgen om een zieke werknemer in twee jaar te laten herintreden. En dat wordt nu niet verholpen, aldus CNV. Volgens de bond zijn de meeste kleine bedrijven wel verzekerd tegen het risico dat het loon van een zieke werknemer twee jaar lang moet worden doorbetaald.

Kabinetsplannen zijn voorzicichtige stap

De aannemersfederatie ANFL en ondernemersverenigingen Noa en ONL noemen de kabinetsplannen een ,,heel voorzichtig” stapje.