Kinderen hebben de afgelopen jaren beter inzicht gekregen in hoeveel geld zij hebben. In 2011 wist nog 44 procent hoeveel geld hij heeft en nu is dat gestegen naar 50 procent. Meer dan 70 procent van de kinderen vindt van zichzelf dat hij goed met geld kan omgaan. Vier van de vijf kinderen vinden het belangrijk om te sparen en een kwart van de ondervraagden zegt ,,best vaak aan geld te denken”. Jongens geven het geld vooral uit aan computerspelletjes en speelgoed, terwijl meisjes de euro’s besteden aan speelgoed en spullen om zich mooi te maken, zo blijkt.

Mobiele telefoon
Hoe ouder kinderen worden, hoe vaker ze een mobiele telefoon hebben. In groep vijf gaat het om ongeveer 20 procent van de kinderen, in groep acht om 86 procent.

Week van het geld 2015
Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de Week van het geld 2015, bedoeld om kinderen in het basisonderwijs te leren omgaan met geld.