Het UWV rekent erop dat de werkgelegenheid bij de overheid verder zal krimpen tot 2017 om dan te stabiliseren. Volgens de uitkeringsinstantie is er in de sector vooralsnog weinig ruimte voor nieuwe instroom.

Daling van 11%
De overheid telde in 2014 ruim 412.000 medewerkers. Dat is 11 procent minder dan in 2004. De daling komt volgens het UWV vooral omdat opeenvolgende kabinetten de afgelopen jaren streefden naar een compacter overheidsapparaat. Met name de gemeentelijke en provinciale overheden zijn kleiner geworden: zij doen hun werk met ruim een vijfde minder aan personeel dan tien jaar terug.

Vacatures
Ook het aantal overheidsvacatures is sterk teruggelopen, van 36.000 in 2008 naar 17.000 in 2011. De laatste tijd zit de hoeveelheid plekken waarop kan worden gesolliciteerd wel weer in de lift. Het UWV gaat ervan uit dat er in 2017 circa 23.000 vacatures zijn.

Hoger opgeleiden
Dat het nu lastiger is een baan te vinden bij de overheid, geldt overigens niet voor alle overheidsonderdelen. Bij Defensie wordt inmiddels weer meer geïnvesteerd in de krijgsmacht. Ook is er vraag naar technici, ict’ers en financieel specialisten. UWV verwacht dat het aandeel hoger opgeleiden bij de overheid komende jaren verder toeneemt. Dit heeft te maken met digitalisering van werkprocessen en het steeds complexer worden van taken.