Het kabinet ziet geen reden om het wettelijk minimumloon te verhogen. De linkse oppositie en vakbonden pleiten voor verhoging omdat veel mensen er niet van zouden kunnen rondkomen en onvoldoende zouden profiteren van de economische groei.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een evaluatie laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat over de periode 2011-2018 het minimumloon de cao-loonontwikkeling heeft bijgehouden. Verder is de koopkracht van mensen met een minimumloon in deze periode toegenomen, komt uit het onderzoek naar voren. “Deze indicatoren geven geen aanleiding tot bijstelling”, schrijft Koolmees aan de Kamer.

Ongeveer een half miljoen mensen hebben in Nederland een baan op het minimumniveau. Het verhogen van het minimumloon is een kostbare zaak voor het kabinet omdat die verhoging gekoppeld is aan de uitkeringen. Als het minimumloon stijgt, gaan ook de de bijstand en de AOW omhoog.

Het kabinet laat wel onderzoeken wat de gevolgen zijn van een aanpassing van het minimumloon. Het brutominimumloon bedraagt 9,54 euro per uur ofwel 1653,60 euro per maand.

Het FNV vindt dat het wettelijk minimumloon omhoog moet naar 14 euro per uur. De evaluatie van het ministerie beslaat volgens de vakbond een te korte periode. “De afgelopen tien jaar is de Nederlandse economie flink gegroeid, maar het aantal mensen dat het minimumloon verdient, is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Iemand met het minimumloon heeft op dit moment zelfs een lagere koopkracht dan iemand aan het begin van de jaren tachtig”, aldus FNV-bestuurslid Zakaria Boufangacha.