Het taalprogramma voor vluchtelingen die nog in een AZC wonen, wordt flink uitgebreid. Gemeenten krijgen extra geld voor de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen die mogen blijven, van 1000 euro naar 2370 euro per persoon. Dit wordt onder meer gebruikt om duizenden vrijwilligers te trainen om vluchtelingen te helpen, bijvoorbeeld als taalcoach. Verder is de informatie over inburgering vanaf volgende week naast het Nederlands, in 15 andere talen beschikbaar. Werkgevers uit een aantal sectoren hebben gevraagd om zo snel mogelijk vluchtelingen met passende opleidingen aan hen te koppelen. Het gaat onder meer om werk in de bouw, ICT en techniek.

Alle vluchtelingen moeten een uitgebreid traject rond de participatieverklaring volgen bij de gemeente. Die betaalt dit vanuit het budget voor maatschappelijke begeleiding. Het ondertekenen van de participatieverklaring is de start van het inburgeringtraject voor degenen die mogen blijven. Om het traject rond de participatieverklaring ook voor andere nieuwkomers verplicht te maken, wordt de Wet Inburgering aangepast. Dan gaat iedereen die verplicht is om in te burgeren de participatieverklaring ondertekenen bij de start van het inburgeringstraject. Dus bijvoorbeeld ook migranten die komen in het kader van gezinsvorming of gezinshereniging.

De participatieverklaring is bedoeld om nieuwkomers te wijzen op de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Na de aanpassing van de Wet Inburgering kunnen inburgeringsplichtigen die weigeren de verklaring te ondertekenen een boete van maximaal 1250 euro krijgen. Daarnaast kan hen de verblijfsgunning worden geweigerd. Ook komen nieuwkomers die weigeren aan het traject deel te nemen of de verklaring te ondertekenen, niet in aanmerking voor het verkrijgen van het Nederlanderschap.

Bron: Rijksoverheid.nl