In september 2013 bereikte de jeugdwerkloosheid het hoogste punt sinds het begin van de crisis. Op dat moment was bijna 14 procent van alle 15- tot 25-jarigen in de beroepsbevolking werkloos. Sindsdien is de werkloosheid onder jongeren gedaald tot 10,8 procent in maart van dit jaar. De afgelopen maanden is de werkloosheid onder jongeren echter weer opgelopen. In september bedroeg de jeugdwerkloosheid 11,5 procent, nog iets lager dan in september 2014.

De meeste jonge werklozen volgen een opleiding of studie. Bijna 40.000 werkloze jongeren volgen geen opleiding meer. Ten opzichte van een jaar geleden daalde het aantal werkloze jongeren nog. Die daling was het sterkst bij niet-onderwijsvolgende jongeren.

In het derde kwartaal waren 158.000 jongeren werkloos. Zij hadden geen betaald werk, maar waren wel op zoek naar een baan en direct beschikbaar. De meeste werkloze jongeren, ruim drie kwart, zijn nog bezig met een opleiding of studie. Bijna de helft van hen is nog minderjarig en veelal op zoek naar een baan tot 12 uur per week.

CNV Jongeren spreekt van een schrikbarende situatie, zeker gezien het grote aantal jongeren met onzeker werk. Zij worden volgens de vakbond afgescheept met ,,kruimelbanen”, waarbij ze veel te weinig uren maken om rond te komen en van de ene op de andere dag helemaal zonder werk kunnen komen te zitten. ,,De jeugd van nu is een verliezende generatie”, waarschuwde voorzitter Michiel Hietkamp.