Het Juridisch Loket wilde overal het spreekuur schrappen, omdat het volledig wilde overgaan naar een telefonische service. Maar dat was tegen het zere been van de Kamer, die vindt dat de meest kwetsbaren die rechtsbijstand zoeken hierdoor in het gedrang zouden komen. Sommigen kunnen hun verzoek of problemen niet goed onder woorden brengen, stelde onder meer de SP. Ook regeringspartij PvdA was tegen de afschaffing.

Kwetsbare rechtszoekenden
Dijkhoff heeft daarop met de Raad voor de Rechtsbijstand overlegd over een oplossing. Voor kwetsbare rechtszoekenden blijft nu een mogelijkheid om naar het Juridisch Loket te komen zonder dat zij eerst telefonisch contact hebben gelegd.

Nadruk op telefonische dienstverlening
Wel vindt het Juridisch Loket dat de nadruk blijft liggen op de telefonische dienstverlening die recent is ingevoerd. Dat is doelmatiger en kostenbesparend.