Tot uiterlijk 15 augustus 2020 kunnen gemeenten een digitaal verzoek indienen voor een Vangnetuitkering Participatiewet 2019. Dit is een fatale termijn. Verzoeken die na deze datum worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen door de Toetsingscommissie. De regelgeving is maar beperkt gewijzigd ten opzichte van de VU 2018.

Met behulp van de tool toegang, berekening en keuze formulier vangnetuitkering Participatiewet 2019 kan door de gemeente indicatief een berekening worden gemaakt van de vangnetuitkering 2019.

Alle informatie over de Vangnetuitkering 2019 is te vinden op de website van de toetsingscommissie.