Het gaat om de sterkste stijging sinds 2001. Vooral de beloning van werknemers lag een stuk hoger. In het vierde kwartaal groeide het beschikbaar inkomen eveneens met 2,1 procent op jaarbasis. Dat was de krachtigste groei van het afgelopen jaar.

Afname hoogte pensioenpremies
Volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen pakten vorig jaar ook de belastingen en sociale premies gunstiger uit. Vooral de hoogte van de pensioenpremies nam af, voornamelijk door het afschaffen van de VUT-regeling.

Stijging totale inkomen
De groei van het totale inkomen hangt deels samen met de groei van de werkgelegenheid. Maar ook de lonen zelf gingen omhoog. De cao-lonen waren 1,4 procent hoger dan een jaar eerder. Het aantal werkzame personen, inclusief zelfstandigen steeg met 73.000 mensen.