Elk jaar krijgt 7 procent van de leraren een baan buiten het onderwijs. In de Randstad ligt dat percentage even hoog als elders. Dat was ook zo voor de aanpassing van de salarissen. De enige verandering is dat leraren uit de Randstad tegenwoordig iets minder vaak vertrekken naar een school buiten die regio. Anders gezegd: ,,het kost ongeveer 400.000 euro om te voorkomen dat één leraar van de Randstad naar een ander gebied overstapt’’, aldus de onderzoekers.

De scholen in de Randstad kregen tussen 2009 en 2014 een bedrag van in totaal 290 miljoen euro. Daarmee konden ze leraren loonsverhoging geven. Volgens het CPB zijn de lerarensalarissen in de Randstad ongeveer 13 procent gestegen.