Herstel op de arbeidsmarkt werkt nog niet door
Het aantal bijstandsgerechtigden neemt, ondanks dat de arbeidsmarkt herstelt,  toe. De groei van het aantal uitkeringen daalt we, hetgeen volgt uit vergelijking van de jaar-op-jaar groei. In de eerste twee kwartalen van 2015 bedroeg deze 4 procent. In 2013 was dit percentage gemiddeld nog 8 procent. In  2014 was dit percentage ruim 6 procent. Het aantal bijstandsgerechtigden neemt in de groep 45-plussers het meest toe, bij deze groep is ook de langdurige werkloosheid het hoogst.

Een op de tien bijstandsontvangers heeft werk
Een op de tien bijstandsgerechtigden heeft betaald werk. Daarbij gaat het om (deeltijd)banen met inkomsten die onder het bijstandsniveau blijven. Deze werknemers ontvangen dan een aanvullende bijstandsuitkering.

Als iemand langer in de bijstand zit, dan komt het minder vaak voor dat een baan met een bijstandsuitkering gecombineerd is. Van de grotere gemeenten (met meer dan honderdduizend inwoners) komt de combinatie werk en bijstand het vaakst voor in Apeldoorn, Emmen, Zwolle, Westland en Amersfoort. Het gaat daar om 14 procent van de bijstandsgerechtigden. De vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en Maastricht hebben het kleinste percentage werkende bijstandsontvangers.