Een flink deel van de gemeenten wordt strenger in het toelaten van mensen tot sociale voorzieningen vanwege een tekort aan geld voor het leveren van jeugdzorg, opvang en bijstand. Bijna alle gemeenten kampen met zo’n geldtekort. Dat meldt EenVandaag na onderzoek samen met onderzoeksplatform Investico en de Groene Amsterdammer.

Aan het onderzoek deden wethouders en ambtenaren uit 151 gemeenten mee. Negen op de tien geven aan dat hun gemeente kampt met tekorten voor het sociaal domein. Het gaat dan met name om gemeentelijke taken op het gebied van jeugdzorg, opvang en bijstand.

Daardoor heeft of overweegt de helft van de deelnemende gemeenten met een tekort een strenger toelatingsbeleid voor sociale- en zorgvoorzieningen. Vier op de tien deelnemende wethouders en ambtenaren zeggen bovendien dat ze strenger zijn in het toelaten van mensen van buiten de gemeenten tot hun voorzieningen. Situaties waarbij mensen zorg moeten ontvangen buiten de gemeentegrenzen zorgen vaak voor discussies tussen gemeenten over wie financieel verantwoordelijk is.