Vorig jaar was er ook al veel kritiek op de methode. Veel grote gemeenten gaan er opnieuw op achteruit, maar het geldt ook voor kleine en middelgrote gemeenten. Amsterdam krijgt voor 2016 25 miljoen euro minder, voor 2015 was dat al 23 miljoen. In het nieuwe model wordt een aantal variabelen meegenomen zoals de bevolkingssamenstelling en de arbeidsmarkt. ,,Maar er komen resultaten uit die vooral voor grote steden niet stroken met de werkelijkheid”, aldus de woordvoerster van Amsterdam. Daarvoor was volgens haar al gewaarschuwd in diverse adviezen.

Gemeente Den Haag moet het met 36 miljoen minder doen

De gemeente Den Haag is een juridische procedure begonnen tegen het rekenmodel. De gemeente krijgt er voor 2016 wel iets bij, maar in vergelijking met 2014 moet de gemeente het nog steeds met 36 miljoen minder doen. ,,Dit is een ondoordacht plan. De staatssecretaris moet de tijd nemen om met een ander model te komen”, zegt wethouder Rabin Baldewsingh.

Het huidige rekenmodel geeft voortdurend problemen

De vereniging van managers van sociale diensten, Divosa, pleit hier ook voor. ,,Het huidige rekenmodel geeft voortdurend problemen en leidt tot een onvoorspelbare verdeling van uitkeringsbudgetten.Bij zo’n grote hoop geld ontkom je er niet aan om die te verdelen via een model, maar nu zijn er forse afwijkingen die vaak ook nog eens niet te verklaren zijn”, zegt een Divosa-woordvoerder.

Zie ook het nieuwsbericht “Bijstand berekenen naar werkelijke uitgaven”