Dit voorstel van EU-commissaris Marianne Thyssen (Werk en Sociale Zaken) moet oneerlijke concurrentie en uitbuiting van werknemers tegengaan. Zij krijgen meer rechtszekerheid, zei de Belgische politica dinsdag in het Europees Parlement in Straatsburg.

Aanpassing detacheringsrichtlijn
Het gaat om een aanpassing van de zogenoemde detacheringsrichtlijn uit 1996, waarin de minimale arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd. Thyssen wil een maximale detacheringstermijn van twee jaar. De werknemer blijft in eigen land sociale premies afdragen.

Tijdelijke tewerkgesteld
Bijna twee miljoen EU-burgers zijn tijdelijk tewerkgesteld in een ander land in de Europese Unie, veelal in de bouw-, transport, en landbouwsector. Nederland telde in 2014 bijna 88.000 gedetacheerde werknemers uit andere EU-landen. Ruim 116.000 werknemers uit de EU werden in Nederland tewerkgesteld. Hiermee staat Nederland op respectievelijk de vijfde en vierde plek.

Bestrijden dubieuze praktijken
Werkgevers betalen gedetacheerden vaak fors minder dan in dat land normaal is, een praktijk die ook wel sociale dumping wordt genoemd. Het voorstel moet onder meer de soms dubieuze praktijken van onderaannemers bestrijden.

De 28 lidstaten en het Europees Parlement gaan zich nu over de plannen buigen. West-Europese landen maken zich al langer hard voor andere regels, maar Oost-Europese landen vrezen dat hun bedrijven er minder concurrerend door worden.

EU-parlementariër Agnes Jongerius (PvdA) spreekt van een ,,flinke stap vooruit’’, maar heeft toch veel kritiek. Zij stelt dat het nu geen uitzondering is dat Roemenen voor een euro per uur werken bij Nederlandse scheepswerven en wil dat het voorstel wordt aangescherpt.

De SP noemt de,,halfbakken’’ plannen een ,, gatenkaas’’. Volgens EU-parlementariër Dennis de Jong betekent het voorstel een verslechtering omdat een verwijzing naar het minimumloon is geschrapt. Zijn CDA-collega Jeroen Lenaers is overwegend positief.

Gang naar de rechter
De Europese vakbondskoepel ETUC is ontevreden en voorziet een gang naar de rechter.