De regering had eerder een onderzoek toegezegd. Asscher vindt dat de instanties zich nu moeten richten ,,op de menselijke maat en mensen aan het werk krijgen, en niet op een megalomane fusie”.

Onder meer de PvdA is blij met de stap van Asscher om van onderzoek af te zien. ,,Goed zo. Gaan we niet doen. Aan ’t werk”, twitterde Kamerlid Roos Vermeij.

Linda Voortman (GroenLinks) wijst erop dat beide organisaties een turbulent jaar achter de rug hebben. Er is nu rust nodig en zeker geen fusie: ,,Daarmee creëer je alleen maar een groot moloch waar iedereen in verdwaald.”

Een onderzoeksbureau had eerder al gemeld dat de taakverdeling tussen de twee instanties helder zou zijn en plaatste vraagtekens bij een fusie.

Beide organisaties kampen met problemen. Zo is er bij UWV een werkachterstand bij het opnieuw beoordelen van arbeidsongeschikten. Bij de Sociale Verzekeringsbank gaat het niet soepel met de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten voor zorg.