Gemeenten krijgen jaarlijks €1,2 miljard euro te weinig van het Rijk om de Participatiewet goed te kunnen uitvoeren. En dat bedrag loopt op tot €1,5 miljard per jaar in 2026 bij onveranderd beleid. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Berenschot in opdracht van de VNG. Gemeenten hebben te weinig geld voor activering, begeleiding en re-integratie van de meest kwetsbare doelgroepen. Vooral mensen die al langer in de bijstand zitten en voormalig Wajongeren zijn hiervan de dupe.

 

Meer informatie

Fors extra geld nodig voor uitvoering van de Participatiewet