De werkloosheid onder Nederlanders die al langere tijd geen werk hebben, blijft volgens de FNV de komende twee jaar ,,onaanvaardbaar hoog”. De bond roept kabinet en werkgevers daarom op om samen met de vakbeweging te komen tot een ,,gerichtere en daadkrachtigere” aanpak van de langdurige werkloosheid.

,,We willen een beleid dat echte banen bevordert en de verdringing van die banen door onzeker werk op de arbeidsmarkt een halt toeroept”, stelde FNV-voorzitter Ton Heerts. ,,Werkgevers moeten ophouden hun risico’s af te wentelen op de gemeenschap en werkenden.”

Ook vakbond CNV uitte maandag zijn zorgen over de langdurige werkloosheid. ,,Als we die mensen nu niet aan de slag krijgen, vrees ik dat we van die hele groep afscheid kunnen nemen”, stelde CNV-voorzitter Maurice Limmen. ,,Dat vraagt om investeringen in scholing en ontwikkeling van deze groep, zodat hun kennis en vaardigheden weer aansluiten bij de arbeidsmarkt.”

Ondanks de aanhoudende groei en verbeteringen op de arbeidsmarkt geven de CPB-prognoses volgens CNV geen reden tot optimisme. ,,Kijkend naar de situatie in Europa, de teruglopende gasopbrengsten en de haperende ontwikkeling van bijvoorbeeld China en Brazilië, verwacht ik niet dat de economie of de begroting de komende jaren veel ruimte laat voor investeringen”, stelde Limmen. ,,Het is daarom van belang juist nu de maatregelen te nemen om de economie en in het bijzonder de arbeidsmarkt beter te laten werken.”