Bij grotere bedrijven komen er dit jaar en volgend jaar respectievelijk 10.000 en 20.000 arbeidsplaatsen beschikbaar. Dit staat in donderdag gepubliceerde prognoses van onderzoeksbureau Panteia, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Dat veel bedrijven weer nieuwe mensen kunnen aannemen is volgens de onderzoekers te danken aan een krachtige groei van de binnenlandse bestedingen. Consumenten geven meer uit, wat tot uiting komt in een afzetgroei in de horeca en detailhandel. Ook andere sectoren, zoals de groothandel, ict-bedrijven, architectenbureaus en uitzendbureaus, profiteren hiervan.

De werkgelegenheidstoename in het grootbedrijf (ondernemingen met meer dan 250 werknemers) blijft wel behoorlijk achter, vergeleken met het mkb. Dit komt mede doordat het grootbedrijf sterker vertegenwoordigd is in sectoren waar de arbeidsproductiviteit sterk toeneemt, waaronder de industrie en de financiële dienstverlening. De grote financiële instellingen in Nederland zetten daarbij sterk in op besparing op arbeid.