Sinds 2002 wordt de rechtspraak per afgehandelde rechtszaak gefinancierd. Met deze prestatiebeloning zou de rechtspraak minder afhankelijk zijn van de politiek. Uit het rapport van de Rekenkamer blijkt dat dit maar ten dele is gelukt.

Beleid
De minister van Veiligheid en Justitie vaart sinds 2010 een andere koers. Mede door krappe budgetten financiert de minister vooraf minder dan het aantal verwachte zaken. Worden dat er meer, dan volgt achteraf financiering, maar niet volledig. Door dit beleid moeten de gerechten hun reserves aanspreken, concludeert de Rekenkamer.