Om te voorkomen dat werknemers afhaken door de vele veranderingen op de arbeidsmarkt is het zaak dat ze tijdig nieuwe kennis en vaardigheden opdoen, vindt hij. Onderzoek wijst uit dat mensen die nieuwe kennis en vaardigheden missen vaker verzuimen of burn-out klachten hebben.

Vorig jaar meldden zich 2000 bedrijven voor de 20 miljoen die toen beschikbaar was. Bedrijven kunnen hooguit 10.000 euro aanvragen en moeten dan zelf ook de helft bijdragen.