Bijstandsgerechtigden met een parttime baan verdienen gemiddeld rond de 523 euro per maand. Door deze bijverdiensten hoeven de gemeente zo’n 350 miljoen euro niet uit te keren. ,,De flexibele schil van de arbeidsmarkt groeit alleen maar. En er zijn veel kleine banen waarmee mensen geen minimuminkomen kunnen verdienen”, zegt René Paas, voorzitter van Divosa. Volgens Paas schikken de sociale diensten zich daarom naar wat er kan. ,,Parttime werk is beter dan geen werk”, aldus Paas.

Bijna 20 procent van de mensen die naast hun bijstand werken, krijgt uiteindelijk een baan die voldoende betaalt. Onder de mensen die er niet bij werken, is dat maar 7 procent. Vrijwel alle sociale diensten streven een toename van het parttime werk na. Circa de helft van de sociale diensten (53 procent) voeren hier ook beleid op. Twee derde van de sociale diensten laten inkomsten uit parttime werk (gedeeltelijk) vrij.

Een derde van de gemeenten ervaart problemen bij het verrekenen van inkomsten door parttime werk. Deze gemeenten vinden het verrekenen van inkomsten complex en een grote administratieve belasting. Omdat bij de betaling van een uitkering het werkelijke loon niet bekend is, moeten sociale diensten dat achteraf verrekenen. Dat levert veel terugvorderingen en onduidelijkheden voor klanten op.