Groot deel nog steeds werkloos
Circa 14,2 miljoen Europeanen die na het eerste kwartaal als werkloos te boek stonden, waren dat ook na afloop van het tweede kwartaal. Ruim 4 miljoen werkzoekenden zagen hun zoektocht naar een baan wel slagen. Daarnaast kozen van die groep 3,7 miljoen mensen er bewust voor niet meer aan het werk te gaan.

Behouden van baan
Van de totale beroepsbevolking die aan het einde van het eerste kwartaal werk had, bleef 97 procent in het tweede kwartaal aan het werk, wat neerkomt op krap 168 miljoen personen. Ruim 5 miljoen mensen verloren hun baan.