Ontoereikend pensioen
Dat 30 procent een ,,ontoereikend pensioen” zal hebben, betekent volgens de onderzoekers niet dat de armoede onder ouderen toeneemt. Die is in Nederland laag en zal laag blijven, omdat de AOW op zich voldoende is om in de belangrijkste levensbehoeften te voorzien. Nederland steekt wat dat betreft gunstig af tegenover landen als Frankrijk als de Verenigde Staten.

‘Te veel’ sparen
Tegenover de groep die te weinig spaart of kan sparen, staat een kwart van de huishoudens dat ’te veel’ spaart. Deze mensen hebben straks als gepensioneerden een hoger netto-inkomen dan hun huidige inkomen. De onderzoekers keken ook naar wat mensen zelf denken nodig te hebben voor hun oude dag. Dan blijkt dat de helft van de huishoudens te veel spaart. Daar staat een groep van 35 procent van de huishoudens tegenover dat te weinig spaart of kan sparen om te voldoen aan zijn gewenste levensstandaard.

,,We zien een grote variatie in pensioenopbouw tussen groepen. En de wensen ten aanzien van het pensioen lopen flink uiteen. Dit pleit voor meer flexibiliteit en maatwerk bij de pensioenopbouw”, zegt onderzoeker Marike Knoef van Netspar.