De Sociale Dienst van het samenwerkingsverband Drechtsteden heeft een DPIA voor de handhaving van de Participatiewet op de IBD-Community geplaatst. Gemeenten kunnen van dit praktijkvoorbeeld gebruikmaken wanneer zij zelf een DPIA gaan uitvoeren.

Een DPIA (Data Protection Impact Assessment) is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. In dit geval voor de handhaving van de Participatiewet. Gemeenten verwerken veel persoonsgegevens bij de uitvoering van de Participatiewet, onder andere voor het vaststellen van een bijstandsuitkering maar ook bij het opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een lijst gepubliceerd wanneer een DPIA verplicht is. De werkprocessen voor het opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik binnen de Participatiewet vallen hier ook onder.

Oproep

In het begin van dit jaar heeft de IBD een oproep gedaan aan gemeenten om hun reeds opgestelde DPIA’s voor de Participatiewet te delen. De Sociale Dienst van het samenwerkingsverband Drechtsteden gaf hieraan gehoor. Zij zijn voor de handhaving van de Participatiewet aan de slag gegaan met een systematische beschrijving van de gegevensverwerkingen, hebben een beoordeling van de privacyrisico’s uitgevoerd en de maatregelen opgesteld om de risico’s aan te pakken. De IBD en VNG Naleving hebben hierop meegekeken.

DPIA-tool

Andere gemeenten kunnen nu gebruik maken van deze DPIA, zodat ze niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Ook kunt u de DPIA handhaving Participatiewet gebruiken voor toezicht en naleving van de TOZO-regeling. Met een goedgekeurd account van de IBD community krijgt u toegang de DPIA-tool. Meer informatie over het uitvoeren van een DPIA vindt u op de website van de IBD.