Krediet- en schuldencrisis
De economie kruipt uit een diep dal en komt eind dit jaar in omvang weer uit rond het niveau van 2008. ,,De afgelopen zeven jaar is de welvaart dus niet toegenomen”, zei DNB-directeur Job Swank. ,,Dat laat zien hoe ingrijpend de krediet- en schuldencrisis is geweest.”

Economische groei
Ook de twee komende jaren groeit de economie met gemiddeld 2 procent per jaar. Een groot contrast met de ontwikkeling in de afgelopen jaren, aldus de centrale bank. Dat komt doordat veel binnenlandse factoren die tot dusver een rem zetten op de groei, inmiddels minder invloed hebben of zelfs een positieve bijdrage leveren.

Zo is het sentiment onder consumenten en bedrijven flink verbeterd. Ook de investeringen vertonen een sterk herstel, dat vooral op de woningmarkt tot uiting komt. DNB verwacht dat de stijging van de huizenprijzen verder aantrekt, en in 2017 uitkomt op gemiddeld 4 procent.

Swank benadrukte dat het herstel van de Nederlandse economie is ingezet in het vierde kwartaal, dus nog voordat de Europese Centrale Bank (ECB) begon met het opkopen van staatsleningen om de inflatie en groei aan te jagen. Dat programma heeft volgens de DNB-directeur wel ,,een extra zetje” gegeven.

Het effect daarvan schat DNB in op 0,2 procentpunt extra groei. Het opwaartse effect op de inflatie, waar het de ECB voornamelijk om te doen is, schat Swank nog iets kleiner in: tussen de 0,1 en 0,2 procentpunt. DNB verwacht dat de prijzen dit jaar met 0,2 procent stijgen, en in de jaren daarna met achtereenvolgens 1,2 en 1,4 procent.

Hoewel DNB vaker kritisch is geweest over het opkoopprogramma, en de positieve effecten voor veel eurolanden relatief beperkt blijven, is vervroegd stoppen volgens Swank geen optie. ,,Ik beschouw het maar als een medicijn”, zei hij. ,,Er zijn bijwerkingen en risico’s, maar als je eenmaal begonnen bent, moet je de kuur afmaken.”