Dit heeft het college van burgemeester en wethouders maandag bekendgemaakt. ,,Vernieuwing is nodig, omdat de Haagse arbeidsmarkt tot nu toe te weinig profiteert van het lichte economische herstel dat zich op nationaal niveau aftekent”, aldus het gemeentebestuur. Dat wil meer mensen uit de bijstand krijgen en personen in een kwetsbare positie meer kansen geven op de arbeidsmarkt.

,,Er ligt een pakket maatregelen om voor hen 3000 banen te realiseren”, meldt de gemeente. ,,Partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen zijn van meet af aan intensief betrokken bij het opstellen van de plannen.”