Hiermee geeft Klijnsma gehoor aan het dringend verzoek van de VNG om gemeenten voldoende tijd te geven voor de invoering van de Wet taaleis in de Participatiewet.

Door de Wet Taaleis Participatiewet wordt – in aanvulling op de bestaande verplichtingen- aan de bijstandsverlening expliciet de verplichting verbonden om de Nederlandse taal voldoende te beheersen.