De werkloosheid stagneerde op 6,8 procent van de beroepsbevolking. Het CBS telde vorige maand in totaal 607.000 werklozen, dat waren er 4000 minder dan drie maanden eerder. Het aantal mensen met betaald werk was in september even hoog als in juni. Tot die maand nam het aantal werkenden nog toe.

De werkloosheid onder jongeren is de afgelopen maanden gegroeid, van 11,1 procent in juni tot 11,5 procent vorige maand. In totaal staan 161.000 jongeren (15 tot 25 jaar) nu te boek als werkloos. Dit aantal groeit sinds april, maar ligt nog wel lager dan een jaar geleden.

In september had ruim 65 procent van de in totaal 12,7 miljoen 15- tot 75-jarigen betaald werk. Het gaat hierbij om 4,5 miljoen mannen en 3,8 miljoen vrouwen. In de afgelopen twaalf maanden is vooral het aantal werkende vrouwen toegenomen, aldus het CBS.

,,Het blijft, na de crisis, een taai probleem om de werkloosheid fors naar beneden te krijgen”, stelde minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) in een reactie. ,,Daarom investeren we vanaf 1 januari vijf miljard in de economie. Daardoor hebben we met z’n allen meer geld te besteden. Dit is een directe en forse stimulans voor de economie en leidt tot meer banen.”