Ook het percentage werkzoekenden dat vanuit de WW direct een vaste baan vindt, is tijdens de crisis afgenomen. In de periode 2008-2013 kromp dit aandeel van 21 procent tot 16 procent.

Tijdelijk contract
Het aandeel werkzoekenden dat vanuit de WW aan de slag ging met een tijdelijk contract, groeide in dezelfde periode van 42 procent naar 49 procent. Het percentage dat het werk hervatte als uitzendkracht, bleef stabiel op circa 35 procent.

Zzp’er
Een groeiend deel van de beroepsbevolking heeft een flexcontract of werkt als zzp’er. In 2014 ging het om ruim een op de drie werkenden in Nederland (34 procent). In 2003 was dat nog minder dan een kwart (23 procent).