Het CPB voorziet een economische groei van 1,8 procent dit jaar, gevolgd door een plus van 2 procent in 2017. Daarmee werd het planbureau wat voorzichtiger over 2016, in december werd nog een plus van 2,1 procent voorspeld voor dit jaar. Vorig jaar werd de Nederlandse economie 1,9 procent groter.

De economie herstelt ,,gestaag, maar niet uitbundig” van de recessies van de afgelopen jaren. De vooruitgang op de arbeidsmarkt gaat daarbij ,,traag”, zei CPB-directeur Laura van Geest. Verder verbetert het overheidstekort wel behoorlijk, maar alleen dankzij het economische herstel. Het structurele tekort, dat wordt gecorrigeerd voor de gunstige economie, gaat maar mondjesmaat de goede kant op.

Daarnaast is er een aanzienlijke kans op tegenvallers. Het CPB wees daarbij op de onrust op de financiële markten. Ook werden het mogelijke vertrek van de Britten uit de EU en de dreigende buitenwerkingstelling van het Schengen-verdrag aangewezen als risico’s voor de Nederlandse en Europese economie.

De prognoses zorgden voor gemengde reacties. Regeringspartijen richten zich daarbij op het halfvolle deel van het glas, en benadrukten de aanhoudende groei. Vakbonden en oppositiepartijen waren minder positief en benadrukten de problemen op de arbeidsmarkt. FNV en CNV waarschuwden daarbij voor de ,,onaanvaardbaar hoge” langdurige werkloosheid.