Het is eind september echt tijd om te stoppen met de massale coronasteun aan bedrijven. Die boodschap geeft het Centraal Planbureau (CPB) bij zijn nieuwe economische ramingen mee aan het demissionaire kabinet. De overheid zou bepaalde bedrijven in nood straks nog wel kunnen helpen met maatwerk. Maar als het gaat om steun voor hele sectoren zou terughoudendheid op zijn plaats zijn.

Volgens CPB-directeur Pieter Hasekamp is er een heel ongewone situatie ontstaan, waarin het aantal faillissementen historisch laag is en er tegelijkertijd heel veel vacatures zijn. Recent bleek zelfs dat er meer vacatures zijn dan werklozen. Hasekamp acht het wenselijk dat de situatie weer wat normaler wordt. Daarom ondersteunt hij het kabinetsplan om na het derde kwartaal niet verder te gaan met de miljarden kostende steunmaatregelen.

De belangrijke economische adviseur van het kabinet verwacht ook geen grote faillissementsgolf als de coronasteun straks wegvalt. Mogelijk zal de werkgelegenheid in bepaalde sectoren, bijvoorbeeld het toerisme of de evenementenbranche, wel teruglopen. Maar aangezien er over de gehele linie veel vraag naar personeel is bij bedrijven, zullen de meeste mensen redelijk snel weer een nieuwe baan vinden, denkt het CPB.

Het planbureau gaat er in de economische ramingen van uit dat er geen nieuwe lockdown aankomt. Maar ook als dit onverhoopt toch zou gebeuren, dan is dit volgens de rekenmeesters niet automatisch een reden voor nieuwe steun. De pandemie of het ‘nieuwe normaal’ zouden op enig moment ook een regulier bedrijfsrisico vormen.

Dat betekent niet dat de overheid helemaal niets meer kan doen om bedrijven er weer bovenop te helpen. Hasekamp herhaalt een eerder pleidooi voor maatwerk voor bedrijven die door de crisis zijn opgezadeld met grote schulden, maar nog wel levensvatbaar zijn. De Belastingdienst zou bij sommige bedrijven bijvoorbeeld bepaalde schuld kunnen kwijtschelden. Ook zou de overheid mensen die door de crisis hun baan verliezen, kunnen helpen bij het vinden van nieuw werk.

Het CPB vindt dat de Nederlandse economie vooralsnog veerkrachtig herstelt. In het tweede kwartaal liet Nederland weer een sterke groei zien en dat was aanleiding om de voorspelling voor de economische groei in heel dit jaar flink op te schroeven. De kortetermijnschade van het feit dat Nederland nog altijd geen nieuw kabinet heeft valt volgens het CPB mee. Daardoor laat de aanpak van grote dossiers als de hervorming van de arbeidsmarkt wel langer op zich wachten. Dat vindt het CPB een nadeel van de almaar voortdurende kabinetsformatie.