Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) donderdag. In de CPB-ramingen van afgelopen december was nog sprake van een economische groei dit jaar van 1,5 procent. Die verwachting is nu dus naar boven bijgesteld naar 1,7 procent. De economische groei valt dit jaar wel 0,2 procentpunt lager uit door het kabinetsbesluit om de gaswinning in Groningen voorlopig te beperken.

De sterkere economische groei komt vooral doordat de daling van de euro ten opzichte van de dollar gunstig is voor de Nederlandse economie. Dat geldt ook voor de forse daling van de olieprijzen. Er is sprake van een gestaag herstel, dat vanaf dit jaar ook gedragen wordt door de binnenlandse bestedingen, aldus het CPB.

Zowel de consumptie als de bedrijfswinsten en de investeringen krijgen dit jaar een impuls door de lage energieprijzen en de lage inflatie. De ontwikkeling van onze lonen is gematigd, maar door de lage inflatie neemt de koopkracht gemiddeld toch toe. De consumptie groeit dit jaar met 1,5 procent en volgend jaar met 1,7 procent.

De werkgelegenheid neemt toe, maar toch daalt de werkloosheid slechts licht naar 7 procent in 2016. Dit jaar zijn er 645.000 werklozen, volgend jaar 635.000. In 2014 waren er nog 656.000 werklozen.

Het herstel van de economie is gunstig voor de overheidsfinanciën. Het begrotingstekort daalt dit jaar naar 1,8 procent, ruim onder de Europese norm van maximaal 3 procent. In 2016 daalt het tekort verder, naar 1,2 procent. De staatsschuld daalt dit jaar licht naar 68,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp), lager dan de raming van afgelopen december. De overheidsschuld zakt volgend jaar nog verder, naar 67,8 procent. Volgens de Europese begrotingsregels moet die staatsschuld uiteindelijk wel weer onder de 60 procent gebracht worden.

De collectieve uitgaven dalen voor het eerst sinds 2009 duidelijk, van 47,3 procent van het bbp in 2014 naar 45,1 procent in 2016. Vooral de overheidsuitgaven aan zorg en sociale zekerheid dalen als percentage van het bbp.