Doel
Het concept wetsvoorstel heeft als doel zoveel mogelijk te voorkomen dat financiële middelen die door de Nederlandse overheid ter beschikking worden gesteld ten goede komen aan een terroristische organisatie.

Wijzigingen Participatiewet
Het concept wetsvoorstel voegt een onderdeel toe aan artikel 1 Participatiewet. In dat onderdeel wordt het begrip ‘uitreiziger’ gedefinieerd. Ook wijzigt het concept wetsvoorstel artikel 13 Participatiewet. Aan dat artikel wordt toegevoegd dat een uitreiziger geen recht heeft op algemene en bijzondere bijstand.