PvdA-leider Diederik Samsom zei dat woensdag tijdens een debat tegen oppositiepartijen die bezorgd zijn over een achterstelling van asielzoekers. SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie wilden van de PvdA-leider horen dat wetten en vluchtelingenverdragen overeind blijven om te voorkomen dat er tweederangsburgers ontstaan. Samsom beaamde dat, evenals VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra.

Overigens vindt Zijlstra soberheid in de opvang en met voorzieningen in Nederland een doel op zich en voorziet hij dat het nieuwkomers wel afschrikken. Het kan ervoor zorgen dat mensen die uit zijn op de sociale voorzieningen een andere keus maken, zei hij. Zijn uitspraken afgelopen weekend dat asielzoekers ook naar Nederland komen voor cosmetische operaties had hij eerder teruggenomen.

De coalitie is voor het verstrekken van bijstand aan vluchtelingen in natura. Dat betekent dat een gemeente de huur en de zorgverzekering betaalt. Wat overblijft – per maand 200 tot 250 euro – krijgt de betrokkene in euro’s. Samsom wees erop dat deze regeling ook al geldt voor andere kwetsbare personen.

Bovendien zullen erkende asielzoekers soms ook een woning gaan delen, zei Samsom. Nu krijgt elke statushouder een eigen woning. Maar door de hoge aantallen asielzoekers het afgelopen jaar hapert de doorstroom vanuit de opvanglocaties naar huizen in gemeenten. Er moet snel meer bijgebouwd worden en ook soberder dan eigenlijk gewenst, zei Samsom.

Zijlstra benadrukte dat mensen terug zullen moeten naar hun eigen land als zij na vijf jaar nog geen permanente verblijfsvergunning hebben en hun herkomstland weer veilig is. Wat hem betreft wordt deze termijn uiteindelijk opgerekt, zodat de tijdelijke status langer wordt.

VVD en PvdA riepen de andere partijen nadrukkelijk op om samen te zoeken naar oplossingen voor het vluchtelingenprobleem en niet de verschillen uit te venten.