Per 1 juli veranderen de ontslagregels, die flexwerkers meer duidelijkheid en zekerheid moeten bieden. ,,Maar in de aanloop naar 1 juli zien wij steeds vaker dat werkgevers de WWZ gebruiken om tijdelijke krachten te dumpen”, zegt Arend van Wijngaarden, bestuurslid van CNV Vakcentrale. ,,Wij vrezen dat voorbeelden als ING, de vleessector en de belastingdienst slechts het topje van de ijsberg zijn. Deze praktijk strookt niet met de intentie van de wet en de afspraken die wij hebben gemaakt in het Sociaal Akkoord.”

Werkgevers
Het CNV wijst erop dat ook de werkgevers zich aan het Sociaal Akkoord hebben verbonden. De WWZ en de daarin afgesproken transitievergoeding bij ontslag zijn een uitwerking het akkoord. Van Wijngaarden: ,,Het is teleurstellend te moeten constateren dat werkgevers vooralsnog niet in de geest van de wet handelen en kostenbesparingen centraal zetten.”

Ontslagvergoeding
ING kwam vorige week onder vuur te liggen door een bericht in de Volkskrant. De krant berichtte op basis van een interne notitie dat de bank veel uitzendkrachten aan de kant zet om de wettelijk geregelde ontslagvergoeding te omzeilen.

Uitzendkrachten
De bank maakte deze week bekend een groep uitzendkrachten te zullen compenseren voor het mislopen van een ontslagvergoeding. De compensatie geldt voor uitzendkrachten die twee jaar ononderbroken bij ING hebben gewerkt en die in de periode van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015 hun baan bij ING verliezen. Deze uitzendkrachten zouden recht hebben op een ontslagvergoeding als zij na 1 juli zouden worden ontslagen.